Natalia Poprawska

Obecnie studentka AWF Poznań – Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiegona kierunku Taniec w kulturze fizycznej AWF Poznań.

Od 7 lat uczestniczka zajęć tanecznych w Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie w zespole TOP DANCE MDK KONIN . Od września 2019 również jako instruktor w tym zespole.

Brała udział w spektaklach oraz projektach tanecznych takich jak „Oparcie” chor. Katarzyna Łapaj, „Magiczny świat bajek” Top Dance, „Zaczarowany ogród” Top Dance, „Oj Ty rzeko” chor. Katarzyna Łapaj oraz „Dowód bardzo osobisty” chor. Katarzyna Łapaj.

Realizacja projektów we współpracy z Konińskim Teatrem Tańca:

  • „Oparcie” chor. Katarzyna Łapaj (2017)
  • „Oj Ty rzeko” chor. Katarzna Łapaj (2019)
  • „dowód bardzo osobisty” chor. Katarzyna Łapaj (2020)

Fot. Flesh Furmaniak, Kinga Furmaniak